Uchwały Rady Gminy


27 września 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/229/2021 z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

(więcej)
27 września 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/228/2021 z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

(więcej)
27 września 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/227/2021 z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/226/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/225/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/224/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/223/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkania komunalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/222/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie nadania nazw dróg położonych w części wschodniej wsi Miastko

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/221/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

(więcej)
23 sierpnia 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/220/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2021/2022

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/219/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Gminą Święciechowa i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/218/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/217/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/216/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/215/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/214/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/213/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/212/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2020

(więcej)
01 lipca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/211/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/210/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/209/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/208/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/207/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Wijewo

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/206/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów”

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/205/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej

(więcej)
27 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/204/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 658/19, 658/40, 658/44 i 658/52,obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/202/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/201/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/200/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/199/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/198/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/197/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/196/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/195/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/193/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/192/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/191/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennie

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/190/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/189/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/188/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 947 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/187/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/186/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r.

(więcej)
08 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/185/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/184/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/183/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia wniesionej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/182/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/181/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/180/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021 – 2042 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)