Komunikaty i ogłoszenia


02 października 2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia rozwoju gminy Wijewo na lata 2024-2034”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIJEWO o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia rozwoju gminy Wijewo na lata 2024-2034” Wójt Gminy Wijewo ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia rozwoju gminy Wijewo na lata 2024-2034”. Konsultacje obejmują obszar całej gminy Wijewo i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Wijewo. Konsultacje odbędą się od dnia 2 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia. Formularz konsultacji społecznych można pobrać: - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo w zakładce ”Komunikaty i ogłoszenia” - na stronie internetowej Urzędu Gminy Wijewo www.wijewo.pl w aktualnościach, w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pokój 9 (Sekretariat Urzędu Gminy) Wypełniony formularz konsultacji projektu opracowania „Strategia rozwoju gminy Wijewo na lata 2023-2034” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2023 r. do godziny 16:00: 1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wijewo) na adres: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo 2) drogą elektroniczną na adres: wijewo@wijewo.pl, 3) osobiście do Urzędu Gminy Wijewo (pod wskazany adres) p. 9 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. Od 7:00 – 16:00, wtorek, środa, czwartek w godz. 7:00 -15:00,piątek w godz. 7:00 – 14:00), Uwagi i opinie złożone po upływie 6 Listopada 2023 r. po godzinie 16:00 pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

(więcej)
29 sierpnia 2023

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowej do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Wijewo.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowej do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Wijewo.

(więcej)
17 lipca 2023

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

BRŚ.6220.1.2023

(więcej)
17 lipca 2023

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

BRŚ.6220.1.2023

(więcej)
12 lipca 2023

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego

WR.ZUZ.7.4210.349.2022.KD

(więcej)
10 maja 2023

SPRZEDAŻ KOŃCOWA PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw 1), 2), 3) zmienia ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. Z 2022r. poz. 2236)

(więcej)
05 stycznia 2023

Komunikat dotyczący zakupu referencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023

komunikat o sprzedaży węgla

(więcej)
28 listopada 2022

o udzieleniu zamówienia w sprawie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego.

KOMUNIKAT

(więcej)
18 listopada 2022

Komunikat dotyczący obowiązku wykonania przeglądu kominiarskiego

KOMUNIKAT

(więcej)
15 listopada 2022

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie

(więcej)