Projekty miejscowych planów


11 stycznia 2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Brenno-Ostrów

II WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP.

(więcej)
06 grudnia 2022

Wykaz Uwag do mpzp Brenno - Ostrów

WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 12 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BRENNO – OSTRÓW”

(więcej)
08 listopada 2022

protokół z I dyskusji mpzp Brenno - Ostrów

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia I dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów”.

(więcej)
08 listopada 2022

protokół z I dyskusji mpzp Wijewo

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia I dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo.

(więcej)
12 października 2022

projekt mpzp Brenno Ostrów

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów”

(więcej)
12 października 2022

Projekt mpzp Wijewo

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(więcej)
30 września 2022

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo

(więcej)
30 września 2022

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno – Ostrów”

(więcej)