Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego


15 września 2023

Plik PDF Uchwała SUiKZP Gminy Wijewo

(więcej)
14 września 2023

Plik PDF - TEKST- uchwalona uchwała SUiK zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo

(więcej)
07 września 2023

Plik geoTIFF dla etapu przedłożenia projektu na sesję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo

(więcej)
07 września 2023

Plik TIFF - LEGENDA dla etapu przedłożenia projektu na sesję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo

(więcej)
07 września 2023

Plik PDF - Tekst - przedłożenia projektu na sesję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo

(więcej)
24 kwietnia 2023

TEKST- uchwalona uchwała Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Brenno Ostrów

Link do tekstu uchwalonego mpzp

(więcej)
31 marca 2023

Plik PDF - TEKST- dla etapu uchwały przyjmującej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Brenno Ostrów

(więcej)
31 marca 2023

Plik geoTIFF- dla etapu uchwały przyjmującej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Brenno Ostrów

Plik Tiff

(więcej)
31 marca 2023

Legenda - tiff

Plik - Tiff LEGENDA DLA ETAPU UCHWAŁY PRZYJMUJĄCEJ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA obszaru „Brenno – Ostrów”

(więcej)
04 stycznia 2023

Plik PDF - Tekst - po uchwaleniu uchwały przyjmującej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.

(więcej)