Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Wójt

Wójt


Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) upoważnianie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
13) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Anita Ultracik
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersjeValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw