Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego


Untitled


Zameldowanie na pobyt stały
Sprawę załatwia inspektor ds. obywatelskich - Joanna Zając

 1. Podstawa prawna


Art. 4 ust. 1 , art. 5 , art. 6 , art. 9 , art. 9a , art. 9b , art. 10 , art. 11 , art. 13 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87 , poz. 960 z późniejszymi zmianami )

 1. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” ( Pu-E-1) odrębny dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka ).

  2. Załączniki :

- wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień
o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania ( Pu-E-16 ) , potwierdzony przez WKU ( dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną ) ,
- oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika ( w przypadku , gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu ),
3. Dowód osobisty

 • Książeczka wojskowa ( dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej ,

 1. Decyzja o przydziale lokalu ( umowa najmu ) lub akt własności lokalu mieszkalnego ( wypis z księgi wieczystej ) lub w przypadku dziedziczenia dodatkowo prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów ,

 2. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego ( dotyczy przybyłych spoza gminy Wijewo ) .

 3. Prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka , gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego ),

 1. Opis procedury

  1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę , właściciela lokalu

  2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela , którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość .

  3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności ( wieczystego użytkowania ) działki , należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku ( pomieszczenia ) mieszkalnego wydanego przez organ nadzoru budowlanego .

 2. Opłaty

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy

Odręcznie

 1. Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. obywatelskich

 1. Tryb odwoławczy

Brak .

 1. Uwagi
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2003-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw