Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Legitymacja szkolna dla ucznia

Legitymacja szkolna dla ucznia


I. Podstawa prawna.
 
   Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000r. (Dz.U.Nr 6 ,poz.73 z 2000r. z póź.zm.)

1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymacje szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. W przypadku utraty legitymacji, uczeń może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem  o  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

II. Wymagane dokumenty:

    Fotografia (30x42) i dane ucznia ( data urodzenia i adres zamieszkania).

III. Termin załatwienia sprawy.
 
      Odręcznie.

Sprawę załatwia: Sekretarz szkoły
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2000-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw