Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zapis dziecka do szkoły podstawowej

Zapis dziecka do szkoły podstawowej


I. Podstawa prawna:
 
   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.Nr 67,poz.329 z 1996r. z póź.zm.)

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego ( na podstawie art.16 ust.3 ustawy), a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły ( na podstawieart.16 ust. 1 ustawy).
2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się :
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

II. Wymagane dokumenty :

     Skrócony akt urodzenia dziecka .

III. Termin załatwienia sprawy:
   
      Raz w roku w miesiącu maju ustala się dzień zapisu dzieci do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. Szkoła informuje na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) o terminie zapisu dziecka.

Sprawę załatwia: Sekretarz szkoły

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw