Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wydanie duplikatu świadectwa

Wydanie duplikatu świadectwa


I. Podstawa prawna.
 
   Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000r. (Dz. U. Nr 6 ,poz. 73 z 2000r. z póź. zm.)

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.  
2. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

II. Wymagane dokumenty:

    Pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa zawierający dane ucznia lub absolwenta (data urodzenia i adres

    zamieszkania, rok ukończenia szkoły).

 

III. Termin załatwienia sprawy.
        W ciągu 14 dni.

 

Sprawę załatwia: Referent ds. administracji szkołyInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2000-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw