Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Ogłoszenie o przetargach ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Brenno, Potrzebowo, Radomyśl, Wijewo i Zaborówiec

Ogłoszenie o przetargach ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Brenno, Potrzebowo, Radomyśl, Wijewo i Zaborówiec

Data publikacji: 2017-09-15
Termin składania ofert: 2017-10-17, 2017-10-18, 2017-10-19

 

- Brenno i Potrzebowo      (termin przetargu: 17 października 2017 r., godz. 10.00)

- Radomyśl i Zaborówiec  (termin przetargu: 18 października 2017 r., godz. 10.00)

- Wijewo                            (termin przetargu: 19 października 2017 r., godz. 10.00)

 

 

  1. Zastosowano tryb przetargu ustnego ograniczonego – prawo przystąpienia do przetargów mają mieszkańcy Gminy Wijewo.
  2. Czynsz wywoławczy ustalony został przy zastosowaniu stawek określonych w Zarządzeniu Nr 0050.2.73.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego Gminy Wijewo.
  3. Minimalne postąpienie wynosi 20 kg.
  4. Do zawarcia umowy dojdzie, jeżeli oferent zgłosi co najmniej jedno postąpienie. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy – do 15 maja każdego roku.
  6. Opłata z tytułu dzierżawy podlega corocznej aktualizacji na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.
  7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat (od 1 stycznia 2018 r.)
  8. Wszystkie nieruchomości objęte wykazem stanowią tereny niezabudowane, wykorzystywane do celów produkcji rolnej, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
  9. Uczestnicy przetargów zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w dniu przetargu.
  10. Osoby przystępujące do przetargów zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

-    o spełnieniu warunku przystąpienia do przetargu, tj. o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Wijewo,
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wijewo w związku z przetargiem na dzierżawę nieruchomości,
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

11.  Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo, pok. nr 14, tel. 65/549-40-85 wew. 38.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mieczysław Drożdżyński
Informację wprowadził: Bartosz Wojciech
Dokument z dnia: 2017-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw