Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie posadzek w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie” złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Lp. / Firma / Oferowana kwota (brutto) / Punktacja
1 ERADUR Sp. z o.o. ul. Warszawska 92, 05-092 Łomianki67 883,56 / 88,73
2 Przedsiębiorstwo „GOLDEN” Jan Ciesielski ul. Kopernika 22, 64-100 Leszno
92 720,00 / 64,96
3 Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Michałek, ul. Śniadeckich 6a/6, 64-920 Piła
60 231,45 / 100,00

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Michałek, ul. Śniadeckich 6a/6, 64-920 Piła

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę. Na podstawie kryterium „ cena” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informujemy, iż o terminie podpisaniu umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw