Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla Zadania I i Zadania II przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”
złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Lp. / Firma / Oferowana kwota (brutto) / Punktacja
1. Konsorcjum Firm:
ESKO – Consulting Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 1
65 – 736 Zielona Góra
ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C A. Baczmański, B. Baczmańska
ul. Obywatelska 1
65 – 736 Zielona Góra
133 712,00 zł 97,14 pkt
2. Wykonawcy:
„Ekosystem Zielona Góra” Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20 c
65 -364 Zielona Góra
Pracownie Badawczo Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o. , ul. Kożuchowska 20 c
65 -364 Zielona Góra
CITEK-TECHUNION Sp. z o.o. , ul. Dulęby 5
40 – 833 Katowice
469 700,00 zł 42,77 pkt
3. Konsorcjum firm:
Scott Wilson Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
Scott Wilson Ltd Wielka Brytania Basingstoke, ul. Alencon Link Scott House RG 21 7PP
669 780,00 zł 27,97 pkt

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:
Konsorcjum Firm:
ESKO – Consulting Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 1
65 – 736 Zielona Góra
ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C
A. Baczmański, B. Baczmańska
ul. Obywatelska 1
65 – 736 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta Konsorcjum Firm: ESKO – Consulting Sp. z o.o. ul. Obywatelska 1, 65 – 736 Zielona Góra i ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C A. Baczmański, B. Baczmańska ul. Obywatelska 1, 65 – 736 Zielona Góra została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. kryterium cena i kryterium termin zawierała najniższą cenę. Na podstawie kryterium cena i kryterium termin oferta uzyskała liczbę 97,14 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego i została uznana za najkorzystniejszą.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw