Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/ O W Y K O N A W C A C H, K T Ó R Z Y Z O S TA L I W Y K L U C Z E N I Z P O S T Ę P O W A N I A/ O O D R Z U C O N Y C H O F E RT AC H

Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/ O W Y K O N A W C A C H, K T Ó R Z Y Z O S TA L I W Y K L U C Z E N I Z P O S T Ę P O W A N I A/ O O D R Z U C O N Y C H O F E RT AC H


Z A W I A D O M I E N I E  O  W Y B O R Z E  N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y

/  O W Y K O N A W C A C H,  K T Ó R Z Y  Z O S TA L I  W Y K L U C Z E N I  Z  P O S T Ę P O W A N I A/  O O D R Z U C O N Y C H  O F E R T AC H

na zadanie: „Remont Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo”
złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw