Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wijewo, dnia 15.12.2009 r.

ZP 341/5/2009

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowych dla Zadania I i Zadania II przedsięwzięcia pn.:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Wijewo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków ”


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Urząd Gminy Wijewo informuje, że postępowanie na: opracowanie dokumentacji projektowych dla Zadania I i Zadania II przedsięwzięcia pn.:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Wijewo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków ”,
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do dnia dzisiejszego Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie podjął uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo o co wnioskowaliśmy w październiku 2008 roku.
W związku z powyższym brak zmiany aglomeracji „Przemęt- Wijewo” na „aglomerację Wijewo” uniemożliwia uzgodnienie przez Zamawiającego, podanej w SIWZ lokalizacji oczyszczalni, a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni w Wijewie, dlatego postanowiono jak wyżej.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie jest konieczne i zasadne.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 Pzp, Zamawiający na wniosek Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw