Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”

Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”


Z A W I A D O M I E N I E
O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm./ Wójt Gminy Wijewo zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19
67 – 400 Wschowa
za kwotę: 63 697,07 zł

Uzasadnienie wyboru:
W/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta – jako jedyna w postępowaniu nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała maksymalną liczbę - 100 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego, zgodnie z kryterium określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw