Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piłsudskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piłsudskiego


Urząd Gminy Wijewo zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piłsudskiego”.
Złożono następujące oferty niepodlegającej odrzuceniu:
1.Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1, 64-224 Świętno
2. P.H.U. Ryszard Antkowiak
Krzycko Wielkie Ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez :
P.H.U. Ryszard Antkowiak, Krzycko Wielkie ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe, za kwotę 102 946,53 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.

Wójt Gminy Wijewo

Ireneusz Zając
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw