Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „bankowa obsługa budżetu Gminy Wijewo wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „bankowa obsługa budżetu Gminy Wijewo wraz z jednostkami organizacyjnymi”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Wijewo zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „bankowa obsługa budżetu Gminy Wijewo wraz z jednostkami organizacyjnymi” wybrano następującą ofertę nie podlegającej odrzuceniu:
1 Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19
67-400 Wschowa
zaoferowane usługi za cenę:
1. prowizja za przelewy na rachunki w innych bankach 1,00 PLN
2. prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek posiadacza, 0,10% nie mniej 1-PLN
3. oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych 0,50 st.red.weksli NBP
4. oprocentowanie środków na rachunku lokaty terminowej,.0,50 st.red.weksli NBP plus 2 pkt

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez :
Bank Spółdzielczy we Wschowie.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw