Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „opróżnianie kontenerów (dzwonów) oraz selektywna zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „opróżnianie kontenerów (dzwonów) oraz selektywna zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009”Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Wijewo zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „opróżnianie kontenerów (dzwonów) oraz selektywna zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009”.
Złożono następujące oferty nie podlegającej odrzuceniu:
1. FUH Andrzej Frankowski
Zaborówiec ul. Powstańców Wlkp. 5, 64-150 Wijewo
za kwotę brutto 16 982,40 zł
2. FUH Dominik Zając
Błotnica ul. Szkolna 46
64-234 Przemęt 
 za kwotę brutto 16 092,80 zł 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez :
FUH Dominik Zając, Błotnica ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw