Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z 2004 r. z późn. zm.) Urząd Gminy Wijewo zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „budowa ulicy Prostej w m. Brennie” wybrano ofertę następującej firmy:
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu: 
Przedsiębiorstwo Budowlane
„DROMAR”
Zygmunt Marszałek
ul. Powstańców Wlkp. 41
Nowa Wieś
64-234 Przemęt

Cena brutto: 64 660,75 zł

Punktacja: 100,00


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek, z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt.
Cena oferty brutto: 64 660,75 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw