Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych


Zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych.

Sprawy załatwia - Dorota Mitrus

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, ewidencji działalności gospodarczej,
kultury, sportu i promocji gminy

Sposób załatwienia sprawy :Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. -
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami)
Procedura załatwiania

Zainteresowany wypełnia wniosek o wydanie
zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną
napojów alkoholowych ( wniosek do na stanowisku
załatwiania sprawy - zał. Nr 3
Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż
detaliczną lub gastronomiczną napojów alkoholowych
należy dołączyć :

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej(kserokopia) lub odpis z rejestru
przedsiębiorców (kserokopia)

opinie SANEPID-u dopuszczająca lokal do

działalności. (kserokopia)

pisemna zgodę właściciela, użytkownika,

zarządcy lub administratora budynku w przypadku
punktu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

umowa najmu lokalu, dzierżawy (kserokopia)
Druki

Wniosek do pobrania na stanowisku załatwiania
sprawy
Opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia - opłata skarbowa
w znaczku 5 zł..
Opłata ze zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed
wydaniem zezwolenia w wysokości :
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do
4,5 % alkoholu oraz piwa

525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu.

2 100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Powyższe opłaty mogą być wnoszone na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach

do 31 stycznia ,

do 31 maja ,

do 30 września ,
Czas na załatwienie sprawy

Do 30 dni.Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Dorota Mitrus
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw