Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego


Untitled

Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

Sprawę załatwia inspektor ds. obywatelskich, wojskowych i obronnych - Joanna Zając


 1. Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany , zwrotu lub utraty ( Dz. U. Nr 112 z 2000 r. , poz. 1182 ) ,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego ( Dz. U. Nr 105 z 2000 r. , poz. 1110 ) .

 1. Wymagane dokumenty

Dwie fotografie w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem .
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego .
Wniosek o wydanie dowodu osobistego .
Odpis skrócony ostatniego aktu stanu cywilnego ( aktu urodzenia lub małżeństwa )
.

 1. Opis procedury

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga stawiennictwa osobistego wnioskodawcy . Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się i zwraca z urzędu wnioskodawcy .
Osoba niepełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz odbiera dowód w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego .

 1. Opłaty

Przy składaniu wniosku :

  1. osoby pełnoletnie

opłata 30,00 zł dokonana w kasie Urzędu Gminy Wijewo lub na konto 86690001 - 800349 - 37001 - 1 - 3/0 Bank Spółdzielczy Wschowa O / Wijewo

  1. osoby niepełnoletnie

opłata 30,00 zł dokonana w kasie Urzędu Gminy w Wijewie lub na konto Urzędu Gminy Wijewo 86690001 - 800349 - 37001 - 1 - 3 / 0 Bank Spółdzielczy Wschowa O/Wijewo
znaczek skarbowy - 5,00 zł

 1. Termin załatwienia sprawy

30 dni .

 1. Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. obywatelskich

 1. Tryb odwoławczy

Brak .

 1. Uwagi
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2000-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw