Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Udostępnienie danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych


Untitled

Udostępnianie danych osobowych ze zbioru danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy Wijewo

Sprawę załatwia inspektor ds. obywatelskich , wojskowych i obronnych - Joanna Zając

 1. Podstawa prawna

Art. 29 i art.30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 1997 r. , Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 44 h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
( Dz. U. z 2001 r., Nr 87 , poz. 960 z późniejszymi zmianami )

 1. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ,

  2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych

 2. Opłaty

Opłata skarbowa : za wniosek 5,00 zł w znaczkach skarbowych .
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym , w zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego w przepisach odrębnych .

 1. Termin załatwienia sprawy

Zgodny z KPA

 1. Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. obywatelskich

 1. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. urzędu . Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie .

 1. Uwagi


 1. Formularze i wnioski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw