Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego


Untitled


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad
2 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Sprawę załatwia inspektor ds. obywatelskich, wojskowych i obronnych
- Joanna Zając

  1. Podstawa prawna

Art. 15 ust. 1 i 3-5 oraz art. 17 ( dotyczy zdarzeń wynikających z zapisów aktu stanu cywilnego , np. zgon ) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. Nr 87 z 2001 r. , poz. 960 z późniejszymi zmianami )

  1. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz druku „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
( Pu-E-2) lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad
2 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące ( Pu-E-4) .
dokument tożsamości ( dowód osobisty lub karta pobytu , odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich ).
Wypełniony formularz druku „Zgłoszenie przez poborowego” ( Pu-E-18) w przypadku mężczyzn podlegających poborowi .

  1. Opis procedury


  1. Opłaty

Za wniosek - 5,00 zł ,
Za każdy załącznik - 0,50 zł .

  1. Termin załatwienia sprawy

Odręcznie

  1. Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. obywatelskich

  1. Tryb odwoławczy

Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony .

  1. Uwagi




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2003-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie












Valid XHTML 1.0 Transitional



Rządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw